Gimme5 VideoUpload your own Gimme5 video HERE >

קירוב רחוקים ללא מסכות

בשנת 2020 פגשנו את המסכות לראשונה. לפני כן הכרנו אותן רק בבתי-חולים. אך בעקבות הנגיף, הפכו לחלק מאתנו. בעיניים- שאותן הותירה המסכה מחוץ לטווח שליטתה, אנו מנסים לזהות מכרים, חברים ובני משפחה למרות המחסום האטום שיצרה המסכה. יודעים שמאחורי כל מסכה יש פנים אהובות, מאחורי כל פנים יש סיפור חיים. בעורה מאז ומעולם ובפרט בתקופה זו –רואים מבעד למסכה. בעורה אין חשיבות מהיכן אתה מגיע, אלה-לאן אתה הולך!!! למרות המסכות – אנו ממשיכים ומקרבים כל יהודי שרוצה להתקרב. כי מאחורי כל השכבות החיצוניות-עמוק בפנים שוכנת נשמה יהודית.

הצטרף להשראת מעשה הקירוב רחוקים הייחודי של עורה

עורה הקיצה
בארץ ישראל

אחת ממטרותיו של ארגון עורה, הוא לתת לחניכים ולחניכות את הקרקע הטובה ביותר לצמיחה רוחנית. אי לכך עושה עורה מאמץ לשלוח אותם רחוק מסביבתם המתירנית לשנת לימוד (או יותר) בא"י. בארץ אנו דואגים להם לישיבה או סמינר מתאימים, מארחים אותם בשבתות וימים טובים, מפעילים תוכניות לימוד במוצאי שבת ומשמשים כעוגן ומקור עידוד, ייעוץ ומידע שימושי. אותם נעים ונערות, שהשאירו הכול מאחוריהם רואים בארגון "עורה הקיצה" בא"י לא פחות ממשפחה.

תוכנית סיוע
בשכר לימוד

עורה מעודדת ומסייעת למשפחות לשלוח ילדים לבתי ספר תורניים ובכך נלחמת בהתבוללות שמפילה חללים רבים. עורה מממנת את שכר הלימוד לילדים הבאים ממשפחות שאינן שומרות תורה ומצוות.

תוכנית
"חברותות"

אלפי החברותות שלנו מתוכנית ה"חברותות" מנגישים את התורה לכל יהודי. לימוד של 30 דק' דרך הטלפון, פעם בשבוע...יכול להגיע רחוק.

תוכנית לימוד שבועית
במוצ"ש

בכל שבוע, מאות ילדים ובני נוער יושבים ולומדים בחברותות נהנים מפיצה וצ'ופרים נוספים. קיימים כ40 מוקדים של תכניות לימוד שבועיות במוצ"ש, המפוזרים בארץ ובחו"ל.

חבילות חג
מעורה

עורה שולחת מעל ל-2000 חבילות חג למשפחותיה המתקרבות ליהדות. ארבע מינים לפני סוכות, חנוכיה עם נרות לפני חנוכה. משלוח מנות לפורים ומצות לחג הפסח.

אירועים משפחתיים
בעורה

עורה מארחת משפחות בכל החגים במשך השנה, מעל ל500 אורחים. רשימת המוזמנים לאירועים מגוונת מאוד , במהלך אירוע של עורה נשברות המחיצות בין חלקים שונים של כלל ישראל, ומטפחים תחושת שייכות.

עורה
גם במצב קורונה

למרות חוסר הוודאות השורר בעולם עקב נגיף הקורונה, מאמצי הקירוב הכבירים של עורה לא נפגעו כלל. כבר מהשלב הראשון של המגפה ידענו שאסור להפסיק את פעילות הארגון, פעילות שעליה מסתמכים אלפי משפחות וילדיהם בכל העולם.

בהתאם לזאת עדכנו את ההתנהלות שלנו לתקופת הקורונה כולל שעות הלימוד והתוכניות עם בני הנוער-הממשיכות באופן וירטואלי

עזרו לנו לממן את פעילויות עורה

תרום עכשיו >

תוכניות נוספות של עורה

קרא עוד>