Early Bird: Enter auction before 2/22/24 for a chance to win $5000 + a bird!

מה עושים בעורה? מספרים מספרים...

השנה בעורה


1589
תלמידים שלמדו עד לשנה זו בבית ספר כללי, קבלו עזרה במימון שכר לימוד ב264 מוסדות תורניים


1116
חניכים ו- 692 מדריכים , חוו קיץ חוויתי ,מלא בתוכן רוחני במחנה הקיץ של עורה


17
חגים וארועים נחוגו ע"י עורה, בכל ארוע נכחו כ100 איש


21,483
חבילות המכילות את כל צרכי החג נשלחו למשפחות עורה


600+
בתכנית "רבניות השידוכים" עורה תומכת ומדריכה נערים/ות לעבור את התקופה המכריעה במציאת זווג הגון. הרבניות של עורה עשו למעלה מ174 שידוכים,ב"ה, כן ירבו


3096
ספרים נשלחו למצטרפי תכנית החברותות של עורה


10,200+
יהודים לומדים בתכנית החברותות של עורה


1389
ילדים ובני נוער משתתפים בתכנית הלימוד במוצאי שבתות הכוללת שעת לימוד ,חידונים ,פרסים פיצה והרבה הנאה!

תרום עכשיו >

שמע ישירות מהנהנים מתרומתכם הנדיבה
לפניך קליפים קצרים, באורך דקה, המספרים את הסיפור של עורה.

”עורה הקיצה עזרה לי להגיע לשנת לימוד בארץ ונותנת לי תמיכה כספית כל חודש

Oorah does everything for its singles.”

”התחלתי ללבוש ציצית במחנה הקיץ של עורה, השתניתי, אני אדם אחר

” הילדים שלי רואים את אביהם לומד תורה, אז הם גם יעשו את זה

”הגננות רוצות להיות חלק מחיי הילדים הן מתגאות בזה שיש להן חלק בעיצוב אישיות הילדים

תרום עכשיו >

פעילויות נוספות של עורה

Oorah

TorahMates

TheZone

ChillZone

Rebbetzins

DiscoverU

Ask The Rabbi

Oorah Events

Jewish Little Star

Oorah Tuition